25
Jan

Kadra ZSBT

 1

Dyrektor mgr Zbigniew Hering

 

26

Wicedyrektor mgr Iwona Makowska

 

12

Kierownik praktycznej nauki zawodu mgr Jacek Hofman

 

28

Psycholog mgr Justyna Szauman

 

IMG 5

Doradca zawodowy mgr Ada Pasikiewicz

 

Pedagog mgr Marzenna Paulus