19
Feb

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

„Budowanie to bardzo piękna i ważna umiejętność,

zarówno w sensie dosłownym, jak i przenośnym.

Oby jak najwięcej ludzi potrafiło budować,

i własne życie, i własny dom, i Polskę.”

(z telegramu z podziękowaniami i wyrazami uznania dla organizatorów i finalistów jubileuszowego XX Młodzieżowego Turnieju „Złota Kielnia” przekazanymi w dniu 22 maja 1991 r. przez dr Annę Radziwiłł Wiceministra Edukacji Narodowej)

30 lat Powołana w 1987 roku

  Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 

  stanowi kontynuację organizowanego od 1982 roku

  w średnich szkołach budowlanych 

  Turnieju Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 

  i jest olimpiadą tematyczną

  związaną z dziedziną wiedzy budowlanej.

 

Cele Olimpiady:

- rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych,

- kształtowanie nawyku doskonalenia zawodowego u uczniów i absolwentów szkół budowlanych,

- lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych,

- wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,

- zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi w dziedzinie budownictwa,

- zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień i stworzenie jej warunków szlachetnego współzawodnictwa,

- doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą,

- stworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między szkołami.

      Organizatorem Olimpiady jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W organizowaniu Olimpiady mogą uczestniczyć inne szkoły wyższe oraz instytucje i organizacje działające na rzecz budownictwa. Organizator przygotowuje i przeprowadza Olimpiadę za pośrednictwem Komitetu Głównego odpowiedzialnego za poziom merytoryczny i organizację Olimpiady.